Velkommen

Vi byder dig velkommen til Impocurl Mini Fitness Center, og håber, du får stor glæde af dit medlemskab.

Hvis du ønsker information og gennemgang af de enkelte maskiner, kan du kontakt Impocurl ApS på tlf. 5572 7050

Dokumentation for medlemskab skal medbringes ved hver træning, og forevises ved forlangende.

Tænk på din næste…. Husk altid at aftørre maskiner efter brug med fremsat væske og klude.

God fornøjelse

Praktisk info

Toksværd Bygade 43A
4684 Holmegaard

Parkering/indgang

Ad Klokkergårdsvej

Åbningstider

Alle ugens dage kl. 06.00 – 22.00
(børn u/16 år kun i følge med en voksen)

Medlemskab

Medlemskabet er personligt, og må ikke overdrages til andre.

Priser

Pr. måned kr. 149,-
For 6 måneder kr. 799,-
For 12 måneder kr. 1.499,-
Oprettelse kr. 150,-

Betaling

Skal ske d. 1. i hver måned til vores konto i Nordea: 2524 4393121802

Ind-/udmeldelse

Mail: impocurl@gmail.com
Efter aftale eller personligt fremmøde hos:
Impocurl ApS, Søledsvej 8C, 4684 Holmegaard
(mandag-fredag kl. 09.00-1500. Torsdag fra. kl. 09.00-1700)